Владимир Мусаков

Владимир Петров Мусаков, български писател и драматург, е роден на 25.10.1887 г. в София. Завършва гимназия през 1906 г. През 1907 г. заминава за Русия, където завършва право, държавни и финансови науки в Юридическия факултет на Московския държавен университет (1912), по време на следването си посещава Финландия, Турция, Румъния. Като студент сътрудничи на вестниците “Ден”, “Балканска трибуна”, “Поща”, “Дневник”. Установява се в София като адвокат. Започва да сътрудничи на списанията “Листопад”, “Светлина”, “Факел” и “Родно изкуство”. Завършва Школата за запасни офицери през 1915 г. След започването на Първата световна война е произведен в чин подпоручик, мобилизиран, отначало изпратен на Южния фронт, сражава се в Сърбия, после е прехвърлен на Добруджанския фронт, където е тежко ранен в сражение при село Кубадин на 19.09. и умира от тетанус на 28.09.1916 г. във военната болница на село (сега – град) Алфатар. Прочувствено писмо до близките му изпраща Иван Вазов, положителен отзив за драмата “Далила” пише Елин Пелин през 1921 г., Васил Пундев през с.г. публикува рецензия за “Кървави петна”. Именно на фронта, в окопите, Мусаков създава най-значителното си, реалистичното, антивоенно произведение “Кървави петна”, започва и роман под заглавие “Яна”. Приживе не издава книга. Два тома с негови произведения излизат през 1921 г., а през 1943 г. в изд. “Хемус”, под редакторството на Богомил Нонев е отпечатана книгата му “Избрани страници”. За творчеството му пишат Димитър Аджарски, Богдан Овесянин, Стефан Славчев, Владимир Русалиев, Никола Атанасов, Ефрем Каранфилов. След 09.09.1944 г. са издадени освен очерка “Подпоручик Мусаков” (1956) на Е. Каранфилов, книгите “Кървави петна” (1983) и “В. Мусаков. Избрано” (1987). Автор на драмата в 3 действия “Далила” (премиера в Народния театър – 1921 г.), драматичната поема в 4 картини “Сатанаил”, приказки, стихове в проза, импресии, статии.


Публикации:


Проза:

БОДИЛ/ брой 16 януари 2010

БОКАЛ ВИНО/ брой 68 декември 2014

СЪРЦЕТО/ брой 82 март 2016

КЪДЕ Е ГРОБЪТ МУ?/ брой 92 февруари 2017

ГАРВАНИ/ брой 99 октомври 2017

ПТИЧЕТО/ брой 99 октомври 2017


Критика за Владимир Мусаков:

ЗА ВЛ. МУСАКОВ/ автор: Нанко Каракашев/ брой 99 октомври 2017