БАСНИ

Панчо Панчев

БАСНИЧКА ЗА ПУДЕЛА

Малък парфюмиран пудел
хвалел се пред помияр,
че слуга го сутрин будел
със закуска – като цар.
Къпели го в бяла вана
със шампанско, не с вода.
И се движел във отбрана,
висша кучешка среда.
Но признал си най-накрая
и че нещо му горчи:
нямал право той да лае,
можел само да мълчи…


КАТЪР И МАГАРИЦА

Един катър ласкаел магарица,
че е неповторима хубавица.
- И сватове – той клел се, – ще изпратя,
ако не ме смущава дължината
на щръкналите ти уши.
(Те само пречели да се реши.)
Приела магарицата с вълнение
това достойно мъжко откровение
и вместо да момува и тъжи,
при козметика хукнала:
- Режи!
Той сепнал се:
- Госпожице, грешите.
Та чарът ви е точно във ушите.
- Но с този чар ще си умра мома.
Омръзна ми да вехна у дома.
Щом без уши любимият ме иска,
естествено е да поема риска.
И го накарала да ги отреже,
за да зарадва годеника нежен.
А той, когато я видял обезушена,
се хванал за главата и простенал:
- Но аз се пошегувах само, мила,
а ти наистина си се обезушила.
Добре. Ще сключа с тебе брак,
веднага, щом ушите ти пораснат пак!