ГРЕБЕН

Кинка Константинова

Петелът си е купил гребен.
Но за какво му е потребен? -
Той няма никакви коси,
за да ги реши и краси.
Той няма като котарака
дори два тънички мустака…
Чуй, петльо, гребена червен
защо не подариш на мен?

1968