Димитър Михов

Димитър Михов е роден на 17.08.1981 г. в град Ямбол. Първите си шест години е живял в село Генерал Тошево, тогава област Бургас, а сега област Ямбол. Основното си образование завършва в село Скалица. След това учи в Техникум по хранително-вкусова промишленост, гр. Ямбол, като същевременно ходи на уроци по скулптура при Петко Йорданов (тогава председател на Съюза на Ямболските художници). След отбиването на задължителната си военна служба, през 2002 г. става студент по История в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. През 2009 г. завършва магистратура по Археология в същия университет. Автор на “Книга от пепел”.

За връзка с автора: zmiiskaglava@hotmail.com


Публикации:


Проза:

ИЗ “КНИГА ОТ ПЕПЕЛ”/ брой 15 декември 2009

В ЗАВИТИЯ СВЯТ НА ОХЛЮВА/ брой 39 април 2012

ПОСЛЕСЛОВИЕ НА „КНИГА ОТ ПЕПЕЛ II”/ брой 40 май 2012


История:

ПАМЕТНИЦИ ОТ МАНАСТИРСКИТЕ ВЪЗВИШЕНИЯ/ брой 18 март 2010


Критика за Димитър Михов:

КНИГА ОТ ПЕПЕЛ ІІ/ автор: Неделчо Неделчев/ брой 40 май 2012


За Димитър Михов:

ЗМИЙСКА ГЛАВА СЪЩЕСТВУВА В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ/ автор: Никола Инджов/ брой 15 декември 2009