НОЩ

Владимир Маяковски

превод: Никола Инджов


Маяковски бе свръхмощният талант на революционна Русия. Самият той бе човек-революция – в писането на стихове, в рисуването, в облеклото, в свободната любов. Питаше съвременниците си дали са виждали най-страшното – неговото лице, когато е абсолютно спокоен…


НОЩ

Белият и пурпурният – смачкани напосоки,
в зеления насипаха шепа дукати,
а в черните длани на прозорци високи
раздадоха запалени жълти карти.

За площади и булеварди не бе странно
да видят на зданията сини тоги.
Огньове венчаваха с пръстени от рани
глезените на бягащи дългоноги.

Тълпата – нашарена гъвкава котка –
се виеше, помамена от вратите;
всеки сякаш искаше да прикотка
отломъци смях от грамади стрити.

А аз пък, почувствал зовящите лапи
на дрехите, с усмивка ги попогалих,
с тенекия ги сплаших и със смях на арапи,
по челата разцъфтели от папагали.

1912


А ВИЕ?

С боя от чаша смазах лудо
на дните картата избрана,
посочих в рибеното блюдо
аз скулите на океана.
По люспите на тенекия
видях аз устни може би,
а свирите ли
ноктюрно вие
със флейтата
на водосточните тръби?

1913


ЗА ИСТОРИЯТА

Когато всички за ада или за рая заминат,
ще се направи и равносметката, и обзора –
помните ли,
през 1916 година
от Петроград изчезнаха красивите хора.

1916