БРАТЯ-СПЕСТОВНИЦИ

Йордан Стубел

Трима братя сговорливи,
трима братя работливи
братски дали по парица,
купили парче земица.

Рано напролет орали
утром неуморно сяли,
в утрото на знойно лято
Бог ги надарил богато.

Даде в нивицата млада
всяко зрънце по хиляда,
с пек и жътвата ги свари
и напълниха хамбари.

Но от работа не спряха,
трима братски се събраха,
отделиха по жълтица,
купиха си воденица.

Денем тракаше честито,
мелеше чували жито,
тая чудна воденичка,
ранобудна като птичка.

И напяваше едно:
как се стига с труд и сговор
от парица
до жълтица…

————————–

в. „Барабанче”, г. 1, бр. 4, 30 май 1938 г.