ТРУДНА ЗАДАЧА

Петко Кицов

ТРУДНА ЗАДАЧА

Ежко шета, Ежко души -
сбира ябълки и круши,
за дечицата да има,
щом пристигне Баба Зима.

Заю среща го наперен:
- Колко плодове намери?

Отговаря Ежко строго:
- Да ги преброя не мога.

Първо ябълчици три
аз под шумата открих.
След това намерих пет
сладки круши като мед.

- Ежко, я не ме лъжи,
общо колко са, кажи!

1986 г.


ВЪПРОС

Из долапа, из мазето
все играе си мишлето.
Буквичките не познава
и задачи не решава.
Кажат ли му: - Шест чушлета
раздели на три мишлета, -
чуди се и пита жалко:
- Много ли са или малко?

1986 г.