ТАЙНСТВО

Тодор Климентов

ТАЙНСТВО

Когато пее кос в клонака,
поспри се и послушай ти.
Кажи: „Училище, почакай,
че косът да не отлети!”

Възможно е да те накажат,
задето закъснял си в клас.
Но ще усетиш как се ражда
у тебе неподправен глас.

1987 г.


ЗАГАДКА

Поне веднъж
на всекиго от нас,
са казали,
че паднал е от Марс.
Защо тогава
целият човешки род
се пита
има ли на Марс живот?

1987 г.