ОБИЧАМ НАШАТА СТРАНА

Иван Хаджимарчев

Обичам таз земя прекрасна,
която ни роди и храни.
Обичам въздуха й ясен
и кичестите й балкани.

Обичам нивите, полята,
горите й, реките бистри
и нейното небе лъчисто,
що буди мислите ми чисти.

О, колко много аз обичам -
ведно със нейните балкани -
земята, родна що наричам,
земята наша, що ни храни!

——————

сп. „Пламъче”, год. 1, кн. 2, 25 ноември 1945 г.