ЗАПОЧНАТО ПРЕДИ ВОЙНАТА

Борис Слуцки

превод: Тихомир Йорданов

Във преход сме, с вдигната летва за скок по-висок.
Не както предишния, но все пак се иска засилен отскок.
И определящо тук е, подсказва ми мисъл една,
че двама от трима ще паднат във тази война.

Две трети от нас ще загинат във тази война.
Разбрахте ли,
или по-ясно да кажа?
Ей на:
един
ще остане
след тази война.

Врачува ми циганка, грош не ми взе, щом разбра,
че трети съм аз, не в Казан, а в Берлин ми се ще да умра.
Такава е общата слава, съдбата за нас и за тях.
Каквито ковчези сковават за нас - такива ги чакат и тях.
А кой по-широк е, да съдя тогаз не посмях.