ХЪЛМЪТ КРАЙ БРЕГА

Янаки Петров

Топъл вятър пак погали
хълма край брега,
минзухарчета разпали -
рой свещици по снега.
Слънце грейне, хълмът светне,
блесне, заискри.
Облак мине - сянка метне
и за миг го скрий.
А от кораба се взира
стар моряк-рибар,
чуди се и не разбира
кой е този фар.

1974 г.