БОЛНОТО КОНТРОЛНО

Владимир Кирицов

Вижте контролното
на Божидарка,
сякаш е болно то
от едра шарка,
с мастило червено
навред украсено!

С гумата търкала,
скъсала листа,
сметките сбъркала,
грешките - триста…
Учителят Слави
ги всички поправи.

Черви се девойката,
ще учи вече…
От листа й двойката
весело рече:
- Бъди постоянна,
шестица ще стана!

1960 г.