ЕПИГРАМИ

Крум Вълков

ЧЕХЪЛЧЕ И АМЕБА

Чехълчето стана мъж
и помисли си веднъж:
- За каква ми е потреба
едноклетъчна амеба,
щом в рода си още няма
личност, важна и голяма,
личност да се е прочула
като кит или акула.

——————————

ВЪРХОВЕТЕ

Не се достигат леко върховете,
щом свой не си подложи раменете.

——————————

СЕЛО С ГРАДСКИ ОБЛИК

Краставици да бере в бостана
с бели ръкавици тръгна Стана.

——————————

ДЕЙНОСТ

Паякът проснал е своята мрежа
и чака мухата невежа.

1967 г.