НЕМИРНИЯТ ДЯДО МРАЗ

Георги Жечев

по Е. Тараховская

Щом излезем вън, завчас
щипе ни носа, задиря ни.
Казват - бил уж дядо Мраз,
а като хлапе немирен е!

Виж, в чешмата - о, беда! -
днес водата е на спиране.
Казват - бил уж със брада,
а като хлапе немирен е!

Виж, стъклата е покрил
с кръстчета, с цветя полирани!
Уж на сто години бил,
а като хлапе немирен е!

——————————

сп. „Звънче”, г. 1, кн. 2, 1946 - 1947 г.