БЕЗНАДЕЖДИЕ

Тодор Драганов

В мъгливия есенен простор брезите се разгъват и шумят влажни щандарти.

Безнадеждие…

Безлика, мъртва и безкрайна гора.

Нейде сгушено се спотайва малко селце - пораснало като сълза на обезличен свят в тъпото безразличие на есенния ден.

Защо и в него няма отмора, утеха и мир?

И там вечната спътница - грижа обтяга черната си верига от погледа на пеленачето до издъхващата старица.

И там безкрайният низ на дните лъкатуши през зимната пустиня на времето, а радостта и смехът скитат далечни като слънцето.

Кому е нужно толкова страдание и толкова скръб.

——————————

Юбилеен брой „Светлоструй”, 1928 -1933 г.