ЖИТНО ЗРЪНЦЕ

Найден Вълчев

Златно зрънце, зрънце житно,
колко дребно си на вид,
а какъв заряд огромен
във сърцето ти е скрит.

Ти на слънцето си рожба,
на дъжда и на пръстта
и със хляба си ти храниш
всички хора по света.

Затова ти се прекланям,
зрънце - мъничко съвсем,
зрънце - с цвят на хляб препечен
и със дъх на чернозем.