ИЗ „НА БЪЛГАРИЯ”

Неделчо Тинчев

О, СТИГА!

О, стига мраз и луди хали
над скъпи родни брегове!
О, стига нощ - мечти заспали!
Души без вихрени криле!

Нек тръпне вредом веч зората
и грейнат хиляди слънца! -
В позлата да живей мечтата -
родена в огнени сърца!…

Нек всъде да засвети в сила
юнашко знаме - дивен рай…
И екне песента ни мила:
„О, стига буря в роден край!”

——————-

в. „Светлоструй”, г. 1, бр. 5, октомври 1928 г.