ЗАБРАВЕНА ПЕСЕН

Михаил Ренджов

Превод от македонски: Роман Кисьов

ЗАБРАВЕНА ПЕСЕН

Всичко което ви казах
Се случи отдавна:

Първо, всичко беше съставено
От троха хляб и троха сол.

Хлябът подаден от ангела
Солта – неговата сълза.

Когато ме споменавате
Помислете за солта
Оставена накрая от
Едно нажалено дете
Скрито във звука
От една отдавна
Забравена
Песен.


ДЕНОНОЩИЕ

Денят.
Нощта.

Живите букви?
Семето което
Между тях
Расте.

Запътвам се
Към Седмото Небе
Със семето в ръце
Съвсем сам

На небето
Да отнеса
Песента:
Възхвалата
На Деня и Нощта
Моят
Звучен
Дар.


КРАЙ ИЛИ НОВО НАЧАЛО

Повторно проглеждам
Не със тъмно, а със светло око
За онова което ме очаква
Във безкрайността.
Не се страхувам,
Защото (и аз) Го прославям
Сътвореното от Единия:
Духът, Нетлението
Същината.
Мисля че и аз самият
Безтелесен ставам
Защото се изравнявам
Със Вечния кръг:

Светлината.