Тодор Керин

Тодор Петков Керин е роден на 20.10.1941 г. в град Велинград (квартал “Каменица”). Дипломира се като електроинженер по специалността Полупроводникова и промишлена електроника във ВМЕИ „Ленин” (1967). Работи в Завода за електромедицински апарати, гара Искър – до октомври 1968 г.; във Висшия военномедицински институт (след конкурс за научен сътрудник) – до август 2000 г. През 1985 г. защитава дисертация на тема в областта на нуклеарната медицина и е удостоен и с научното звание кандидат на техническите науки. Научната му продукция се състои от 12 публикации в чужди и наши издания, 9 доклада и съобщения на научни форуми у нас и в чужбина, 7 изобретения и 16 рационализации. Пенсионира се като полковник, старши научен сътрудник II степен. Автор на две книги: „Следи от Апостола” (2007) и „Генерали в бели престилки” – авторски колектив: Стоян Тонев, Николай Чобанов, Тодор Керин, Георги Върбанов (2008). Сътрудничи на периодичния печат. До сега по неговите страници са намерили място 48 публикации (разкази, статии, очерци и стихотворения) в сп. „Читалище”, сп. „Военен глас”, в. „Новият Пулс”, в. „Българско войнство”, в. „Пенсионери”, в. „Трета възраст” и в. „Витоша днес”. Живее във Владая.


Публикации:


Поезия:

ПРОЗРЕНИЯ/ брой 93 март 2017


Проза:

ХОРЪГВОНОСЕЦЪТ ВЪВ ВЛАДАЯ/ брой 15 декември 2009


Публицистика:

ВЕЛИК ДЕН ЗА СЛАВЯНИТЕ/ брой 62 май 2014


Критика:

ПРИНОС В СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА / брой 81 февруари 2016