ВСТЪПИТЕЛНА БЕЛЕЖКА КЪМ АНГЛИЙСКИТЕ ПРЕВОДИ НА СТИХОВЕТЕ НА РЕГИНА ДЕРИЕВА

Томас Венцлова

превод: Литературен свят

Стиховете на Регина Дериева са голямо и необикновено явление. Те се съотнасят към поетичния опит на Манделщам, Цветаева и Бродски, и все пак стоят отделно не само в днешната руска, но, може би, и в световната литература.

Регина Дериева е съвременен поет, еднакво владеещ традиционния и свободен стих. При това тя съществува като че ли извън времето - по-точно, във времената на Стария Завет и Апокалипсиса. Традицията, която ти идва на ум при четене на Регина Дериева, е нещо по-голямо от чисто поетичната традиция. В творчеството й присъства паметта за Словото, за Псалтира и Пророците, за яснотата и началата на евангелските притчи.

Следвайки високи образци, Регина Дериева задейства тайните ресурси на речта, разкрива нейната парадоксална природа. Живото туптене на речника, неочакваните замени на понятията, вътрешната връзка с горчиво преосмислени цитати придават на стиховете й дълбочина, а нерядко и епиграмна точност.

Образите й са неуловими и причудливи, на пръв поглед дори случайни - но това е онази привидна случайност, която е само обратната страна на необходимостта.

Светът на Регина Дериева е нашият свят, изпаднал в безизходица, отдалечил се от Бога на разстояние, което може би дори на Него е нелеко да преодолее. Това е лагерна зона, където пространството се превръща в пустота, а времето изчезва.

В това възприятие на света тя далеч не е единствена. Но на стиховете й е присъща особена несантименталност и твърдост, която дава вяра, не толкова честа в наши дни.

Съвременният жаргон на войната и гибелта се срещат в тях с древния език на свободата и живота, липсата на смисъл се превръща в неговото напрегнато очакване, и значи, и в тайно присъствие; прилагателните “смъртен” и “безсмъртен” отново придобиват истинското си значение.

Произведенията на Регина Дериева - изтъкнатия поет, есеист и прозаик на съвременната руска диаспора - ще намерят своя читател и отвъд границите на руския език.

———————-

сп. „Звезда”, №5, 2000 г.