ЦЯЛ ЖИВОТ ТЪРСИХ АНГЕЛА…

Регина Дериева

превод: Георги Ангелов

***

Цял живот
търсих ангела.
И той се появи,
за да каже:
„Аз не съм ангел!”

——————————

***

Става дума
за нещо много важно.
Твърде важно,
за да се мълчи.
Става дума
за тишината.

——————————

***

С човек не може
да се говори
на един език.
С него може
да се мълчи
по вертикала
като с планина
или с църква.

——————————

***

Старите жени
говорят за мъртвите
така,
сякаш не са умирали.
Старите жени шумолят
като сухи листа
под краката.

——————————

***

Остава само
да се чете и чете,
докато не прочетеш онова,
което никъде не е написано,
абсолютно никъде;
което може да се запише с клинопис
на глинена дъсчица
или с птичи клин,
напускащ родния край.
Вече Москва е изгоряла,
Троя е паднала.
Светът е изхабен,
за да посрещне Словото,
да се отворят границите
и да се започне отначало.

——————————

ЙЕРИХОН

Има такъв стар-прастар
град, преброил

легионите на Веспасиан и Тит,
сгодилите се и растящите деца,

болните и умиращите,
воюващите и търгуващите,

подмазващите се и големеещите се,
обичащите и злосторниците,

роптаещите от настоящето
и жадуващите нечия смърт,

всички неми и проговорили, всички
слепи и прогледнали. Град,

който отдавна расте надолу,
а не нагоре, разпадайки се

на атоми и молекули
жълта библейска печал.

——————————

ПОСТИЖЕНИЕ

Животът е хан,
в който нощуваш
само една нощ,
а на сутринта
те намират
мъртъв.

——————————

***

Стихотворение…
Още един
къс хартия,
отплуващ от масата
в бутилката
с вик за помощ.