ПЛАНИНАТА Е КРАСИВА…

Сейд Али Мирафзали

превод: Георги Ангелов

***

Планината е красива,
особено когато
луната полага глава
на нейното рамо.