НАША ГАНКА

Иван Хаджимарчев

Мама дойде и ни пита:
- Кой обича прясна пита?
Ганка бързо й отвръща;
- Аз обичам пита къщна!
- Ами медени краваи?
- Аз бе, мамо, то се знае!
- Кой пък - сладко от смокини?
- Аз! - и също от малини!
- Ами топличка попара?
- Аз! - пак Ганка изпреваря.
Всичко Ганчето обича,
подир всичко Ганка тича.
Но когато най-накрая
мама със въпрос я смая:
- А за огъня сега
кой ще донесе дърва?
Ганка - плаха и смутена
ми прошепва засрамена:
- Бате, отвърни веднъж,
що мълчиш, нали си мъж?…

——————-

в. „Септемврийче”, г. 2, брой 15 от 8. 12. 1946 г., стр. 1