ШЕСТНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СВЕТЛОСТРУЙ”

ШЕСТНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СВЕТЛОСТРУЙ”
ОБЩИНА ИВАНОВО, КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО И ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1906″ с. ЩРЪКЛЕВО, ОБЛАСТ РУСЕ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ - РУСЕ

обявяват провеждането на
ШЕСТНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„СВЕТЛОСТРУЙ”

НА ИМЕТО НА ИЗВЕСТНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК В ПРОВИНЦИЯТА,
ИЗЛИЗАЛ В ПЕРИОДА 1928г.- 1938 г. в с. ЩРЪКЛЕВО.

НАГРАДАТА СЕ ДАВА НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ ЗА НАЙ-ДОБРИ КНИГИ В СЛЕДНИТЕ ЖАНРОВЕ:

ПОЕЗИЯ
БЕЛЕТРИСТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА

ЗА НЕЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИЗВЪНСТОЛИЧНИ АВТОРИ,
НЕ ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 45 ГОДИНИ,

КНИГИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ ИЗДАНИЯ НА КОНКУРСА / 2022- 2024/

НАГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРАЗНИК В ЧИТАЛИЩЕТО НА С.ЩРЪКЛЕВО НА 13 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/ 2024 г. ОТ 17.00 ЧАСА.

АВТОРИТЕ ДА ИЗПРАЩАТ ДО 10 АВГУСТ 2024 г. КНИГИТЕ СИ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА

КОНТАКТИ:

7078 с. ЩРЪКЛЕВО, ОБЛ. РУСЕ
УЛ. „ЦЕНТРАЛНА” № 40
ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1906″
ТЕЛ. 0879 575 108
e-mail: chitalishte1906@abv.bg