Илия Вичев

Илия Вичев е роден на 8 април 1938 г. в Чирпан. Завършва гимназия в родния си град. От 1963 г. до 1967 г. завършва задочен курс за обучение по рисуване към Централния дом за народно творчество. Има квалификация за ръководене на школи и кръжоци по рисуване. Работил е като киноплкатист. Твори в областта на рисунката, графиката и живописта. Участва в местни, окръжни и национални изложби, а и в чужбина. Има шест самостоятелни изложби в Чирпан. През последните години работи предимно в областта на рисунката и акварела.


Публикации:


Публицистика:

КАК СЕ СТИГНА ДО ИДЕЯТА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ В С. СПАСОВО/ брой 166 март 2024

ВИЧО БОНЧЕВ И НАШИЯТ РОД/ брой 167 април 2024