СТЪПКИ ПО СНЕГА

Христо Миндов

(Из дневника на писателя)

* * *
За мъртвите и за юбилярите обикновено се говори в минало свършено време. Защото и едните, и другите вече са свършили своя път.

* * *
Знам къде живеят раците, но ме е страх да бъркам в дупките им, за да не ме ощипят.

* * *
Вие ми се свят, не от алкохол, не и от болест. Просто - вие ми се свят от тоя динамичен свят.

* * *
Една мъка никога не иде сама. Но който може да пее, когато тя дойде, може да скача, когато друга дойде.

* * *
Никой ми каза: съвременната романтика е слабо отразена в произведенията на нашите писатели? … Е, да, но тя е съвсем млада и сега определя своя характер.

* * *
Жената може да вдъхновява, но може да създава и проза, даже угроза.

——————

Юбилеен лист „Христо Миндов”, Разград, 10 октомври 1968 г.