НАСТАВЛЕНИЯ НА НАРОДА НА ЕВЕНКИТЕ

Николай Оьогир

превод: Литературен свят

*
Отивай рано на лов - тогава ще имаш успех.

*
Не се сърди често и не се обиждай, че скоро ще се състариш и ще заболееш.

*
Ако си алчен, ще бъдеш самотен и никой няма да ти помогне.

*
Не бий елена - духът му ще ти се разсърди и от теб ще си идат всички елени.

*
Щастлив е човекът, който обича живота, работи и на никого не завижда.

*
Не ругай майката - детето й ще порасне лош човек.

*
Помагай на стареца. Радостта му ще ощастливи други хора.

*
Не ругай и не бий малкото дете - душата му ще се изплаши и ще отлети от теб.

*
Не убивай орела - всички птици ще ти се обидят.

*
Децата не трябва да дразнят старците. Деца, които дразнят старците, ще пораснат глупави хора.