„РАЗВЕДКА С БОЙ!” – СА ДВЕТЕ КРАТКИ ДУМИ…

Иля Еренбург

превод: Тихомир Йорданов

***

„Разведка с бой!” - са двете кратки думи.
Оръдия реват със басов глас.
По дамския часовник той безшумно
отчете заповядания час.
преминахме през огъня преграден.
Крещяхме, мушкахме. И подчерта
със нокът щабният по пладне
върха, превзет на сутринта.
Със щикове отваряхме консерви.
Убитите погребвахме накуп.
Мълчахме, сякаш сме без нерви.
Пръв трепна командирът груб.
Дошла е заповед: височината
да се очисти. Поглед той
от картата не вдигна и когато
изрече пак: „Разведка с бой!”
След час зората разцъфтя отново,
над чужди край разсипа плам.
Да видя дай ми моите гробове,
разведка с бой е младостта ми там.