МИСЛИТЕ НИЖАТ СЕ ПЛАВНО…

Анатолий Коршунов

превод: Тихомир Йорданов

***

Мислите нижат се плавно
в свой кръговрат.
Да помислим за главното -
време липсва ни, брат.
И ни пречи не сложност,
а безгрижност… Уви!
Но това е възможност
да не режат глави.