„ПОСЛЕДЕН ДЪЛГ” Е НОВАТА КНИГА НА ГЕОРГИ ГРИВНЕВ

Излезе от печат поредната книга на Георги Гривнев - „Последен дълг” (2024). Изданието е съставено от три раздела. В първата част „Пътеки в планината” са публикувани очерци и разкази за именити личности от Средните Родопи, които имат принос в културния, стопанския и обществен живот не само в Смолянска област, но и в страната.
Във втората част „Ако нявга…” се проявява поетът Гривнев, който предоставя на читателите стихотворения, посветени на родината, на планината, на близките си… В споменните си творби той се връща по своеобразен начин към ученическите си години от легендарната Райковска гимназия, към студентството, към онова, което го е вълнувало от срещите си с интересни хора, с природата…
В третия раздел „Ръка в ръка” са поместени интервюта, направени от него като журналист в окръжния вестник „Родопски устрем”, впоследствие „Родопски вести”. Творческите разговори са с писателите и поетите Юрий Воронов - Русия, Суюнбай Ералиев и Тенти Адишева - Киргизстан, Йон Чобану - Молдова, Тоушан Есенова - Туркменистан, Бахтияр Вагабзаде - Азербайджан, и други.
Книгата се издава с подкрепата на Никола Колев - одитор и експерт-счетоводител. Художник е проф. Ружко Челебиев, чиято рисунка „Смолянски водопад” оформя корицата на книгата.