ГРОБНИЦА

Маура Стантън

превод: Анжела Димчева

Mon ame est un tombeau…
Baudelaire

Зимен гроб е моята душа.
Аз нямам ключ да мина
под свода от неразгадана тъмнина.
И все стоя сред снежната градина.

Изниква паметник на всеки ъгъл -
самотен, призрачно спокоен страж.
Но никога решетката не ще изскърца,
не ще се мръдне старата врата.