УСПЕХ

Ерих Фрид

превод: Георги Ангелов

УСПЕХ

На десет години се родих
На двадесет години умрях

На тридесет разбрах че съм умрял
На четиридесет разбрах че съм бил мъртъв

На петдесет започнах да произнасям надгробни речи
На шестдесет станах известен оратор

На седемдесет заговорих за живота
На осемдесет - за любовта

На деветдесет години говоря за бъдещето
На сто години ще се подмладя


ДВАМА ВИКАТ

Първия слушат
втория - не
първия успокояват,
с него дебатират
втория все вика
и ето, благоволяват
да го запитат от упор:
“Вие защо отваряте уста?”
Той вика: “Вие чувате!”
Отговарят: “Ни звук!”
А той все вика
и при него изпращат първия
който вече не вика
а просто ей тъй си ги плещи
И крещят на втория:
“Научете се да викате от първия!
Викът му е разбираем за всеки!
И ни вдъхновява.”
Отново отвеждат първия
оставят втория да крещи
блокират улиците
за да не го чува никой
носят му вестник
с неговия портрет
под който е написано:
“Безмълвният наш зяпльо”
той се опитва да вика по-високо
пада и умира
на първия поръчват
да прошепне
надгробна реч


ЛЪЖАТА ЗА КЪСИТЕ КРАКА

Краката
на голямата
лъжа
съвсем
не са
толкова
къси

Изглежда
по-къс
е животът
на вярващите
в нея


УСЛОВИЕ

Ако има смисъл
да се живее
има смисъл
да се живее

Ако има смисъл
още да се надяваме
има смисъл
още да се надяваме

Ако има смисъл
да искаш да умреш
има смисъл
да искаш да умреш

Почти във всичко има смисъл
ако има смисъл


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кучето
което умира
и знае
че умира
като куче

и може да каже
че знае
че умира
като куче
е човек