БЕЗГЛАГОЛИЦА

Венцислав Бойчев

СЕМЕЕН ЖИВОТ

Сцени, сцени - цял театър
и любов - от дъжд на вятър.

——————————

ПРАХ В ОЧИТЕ

Пак фини прахови частици -
от наште политици.

——————————

ПОЛИТИКА

Ту наляво, ту надясно,
а народът - все натясно.

——————————

ПОЛИТИЧЕСКО МЕНЮ

Каши разнородни -
все с пари народни.

——————————

ПАРТИЙНА ТАКТИКА

Медии - с очи завързани,
изборите - в кърпа вързани.

——————————

МИСКА

Дрехите й - висша мода,
но в главата - гола вода.

——————————

АГИТИРАН

Гонен, бит.
Но навит!

——————————

ПРИСТАН

Под блузата
на музата.