ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ

Пино Пелегрино

превод: Георги Ангелов

Шестте най-важни думи:
“Да, признавам, че е моя грешка.”

Петте най-важни думи:
“Направи го за мен великолепно!”

Четирите най-важни думи:
“Какво е твоето мнение?”

Трите най-важни думи:
“Много те моля…”

Двете най-важни думи:
“Много благодаря!”

Най-важната дума:
“Ние”.

И съвсем незначителната дума:
“Аз”.