ТРИНАДЕСЕТОТО СЪЗВЕЗДИЕ

Стейн Мерен

превод: Георги Ангелов

ТРИНАДЕСЕТОТО СЪЗВЕЗДИЕ

Езикът е тринадесетият знак на Зодиака:
думите и техният смисъл
година след година плуват
по еклиптиката на хилядолетията
Езикът е тринадесетият знак на Зодиака:
всяко стихотворение
е избухване на свръхнова - онова слънце,
което променя цялата звездна карта.


КОНЕ

Те не знаят, че са коне
Те се изкачват по хълма, към върха на хълма
И стоят - силуети на фона на небето,
бавно попивайки неговото сияние
А после се понасят, понасят се като вятър, като пламък
по високата трева, летят
на забавен кадър през кинозалата на нощта
Не сънуват. Те самите стават сънища,
сънища на земята: в тях конете
се разстилат в галоп като огън в тревата.


***

Не в пустините на анализа
не в зимния студ на системата
не в кошмара на електрониката
не в стенанията на пророците за Съдния ден
a в сърцата на фантазьорите обитава бъдещето
бездомно бездомно винаги!