УЧРЕДЕН Е ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „РОДОЛЮБЕЦ”

В София през януари 2024 г. бе учреден литературен клуб „Родолюбец” към едноименното дружество за просветни и културни връзки с бесарабските и таврийските българи, което има 33-годишен организационен живот. Литературният клуб се създава по инициатива на Тончо Василев, един от основателите и дългогодишен член на Дружеството, негов председател (1996-1998). Той е и един от създателите на печатния орган на Дружеството - алманах „Родолюбец. Целта на литературния клуб е да привлече и обедини за творчески дискусии пишещите на български език представители на българските диаспори преди всичко от Бесарабия и Таврия, Сърбия, Албания, както и от по-далечни страни и региони. Задача на клуба ще бъде популяризиране творчеството на тези крепители на българския дух сред по-широки кръгове от българското общество, както и творческото им подпомагане. Срещите ще се осъществяват веднъж месечно. На тях ще се обсъждат нови творби и книги, ще се провеждат срещи с изявени български автори. Беше лансирана идеята да се подготвя специално периодично издание, в което да се публикуват творбите на клубните членове. Сред учредителите на литературния клуб „Родолюбец” са Таня Танасова и Нико Стоянов, български поети от Бесарабия и членове на СБП, Иван Миглев, член на СБП, автор на романи с исторически сюжети от живота на българите в Украйна, Софика Мале и Афродита Стерио, поетеси от Албания. Инициативата бе подкрепена от много автори, които проследиха събитието онлайн.
За литературен консултант бе посочен проф. Симеон Янев.

Кирилка Демирева