Йордан Касабов

Йордан Касабов е роден на 29.Х.1928 г. в гр. Омуртаг. 40 години работи в органите на МВР – в българското контраразузнаване. Назначен е на 26.VI.1950 г. със звание младши лейтенант, на длъжност младши разузнавач. Пенсионира се на 1.VI.1990 г. с генералско звание, на длъжност началник на Областно управление. Автор на книгата „Тайните на контраразузнавача” (1995, Изд. “Аксиос”, Шумен).


Публикации:


История:

НАЧАЛОТО/ брой 15 декември 2009

ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС/ брой 16 януари 2010