В РЕАНИМАЦИЯ

Александър Ревич

превод: Тихомир Йорданов

Тегло изгубвах, губех слух.
Душа оставя клето тяло.
Но музика небесна чух.
Така бе още отначало.

И как ли мога да предам
ей тази звучност на мотива
и сладка слабост, шепот ням…
Не знае твар, доде е жива.