Милан Пантич

Милан Пантич (Милан Пантић) е роден през 1963 г. в Локан, община Зворник, Босна и Херцеговина. Гимназия завършва в Биелина, а електротехнически факултет - в Тузла. С прекъсвания пише афоризми повече от 40 години. Бил е редактор на няколко вестника и списания. Сътрудничи на много периодични издания и интернет сайтове в Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Негови афоризми са превеждани на руски, словашки и македонски език, включвани са в три антологии и два годишника на Балканите. Носител е на различни награди за афористика. През последните години е особено активен в сатирични фестивали, форуми и в социалните мрежи. Издал е четири авторски сборника с афоризми - през 1994, 2021 и още два през 2023 г. През с 2021 г. редактира и издава „Книга на моите приятели”, в която събира афоризми на 53 афористи от региона. Живее и работи в Зворник.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 163 декември 2023