ВЯТЪРЪТ СТИХВА…

Отомо Оемару

превод: Георги Ангелов

***

Вятърът стихва,
горди планини,
хор на жаби.