КОГАТО НЕОЧАКВАНО…

Борис Шапиро

превод: Георги Ангелов

***

На Хелла

Когато неочаквано ме попитаха,
кои са силните ми страни,
си помислих: първо, верността
и способността
да вземам решения. След това
си помислих:
умението да слушам
и питам.
После се запитах:
какво чуваш, когато
говориш не ти,
а нещо в теб,
невидимо и прекрасно,
което никога не спи?
И чух:
светлината,
яснотата
в мен.

04.01.2000

———

Името Хелла означава „светла, ясна”. (бел. прев)