СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЕМИЛИ ДИКИНСЪН

Алехандра Писарник

превод: Георги Ангелов

СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЕМИЛИ ДИКИНСЪН

От другата страна на нощта
я чака нейното име,
тайната й жажда за живот -
от другата страна на нощта!

Нещо плаче във въздуха,
звуците рисуват изгрев.

А тя мисли за вечността.


ОЩЕ ЕДНО РАЗСЪМВАНЕ

Виждам как приближават призраците на безмълвието и
отчаянието. Вслушвам се в сивите напрегнати гласове
в древния ъгъл на сърцето.