СТИХОВЕ

Марина Хаген

превод: Георги Ангелов

***
„самота”
заема цялото място
в краткия ред

——————————

***
зелена светлина
отражението на влака
набира скорост

——————————

***
първата си дума
каза с жест
нямото дете

——————————

***
мраморните гърци
без ръце, без крака,
а какви красавци

——————————

***
листата отплават
отраженията на дърветата
са неподвижни