ПАРИТЕ

Хенри Парланд

превод: Георги Ангелов

Защо толкова
ги обичам?
Защото са като
боксьорска ръкавица,
с която можеш да шибнеш
мръсната булдожка мутра
на живота.