НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА СЛАВЧО ДОНКОВ

Обичам пътищата към човека

Славчо Донков е известен български писател. Роден е на 12 февруари 1942 г. в село Кумарица, Софийско. Автор е на разнообразно по жанр и тематика поетично и белетристично творчество - „Да повикаме щурците” (стихове), „Поклон от брега” (стихове), „Лятото на последните щъркели” (разкази), „Нека децата дойдат при мен” (повести), „По тънка нишка вървя” (роман) и др. Умира на 6 март 1997 г.

Конкурсът е за ученици от 8. до 12. клас от цялата страна за разказ и стихотворение.

Всеки автор може да участва в жанра на стихотворението - с до 3 непубликувани текста, или в жанра на разказа - с един непубликуван текст до 5 страници.

Оформление на текстовете: Times New Roman, 12, Normal, Justified, Line Spacing 1.5.

Творбите да са подписани с трите имена на автора, да са посочени: възраст, адрес, имейл и телефон за обратна връзка.

Творбите да се изпращат на имейл-адрес:

konkurs.sdonkov@gmail.com

Предвидени са следните награди:

За разказ:

Първа награда - 400 лв.

Втора награда - 300 лв.

Трета награда - 200 лв.

За стихотворение:

Първа награда - 400 лв.

Втора награда - 300 лв.

Трета награда - 200 лв.

Специална награда на журито - 400 лв.

Всички отличени участници ще получат грамоти и книги.

Крайният срок на изпращане на творбите е: 25 февруари 2024 г.

Те ще бъдат разгледани от жури, като резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 6 март 2024 г.

За повече информация:

konkurs.sdonkov@gmail.com