МОЛИТВА

Густав Мунк-Петерсен

превод: Георги Ангелов

О, сили, управляващи небето,
земята, слънцето, морето, бурите,
невидими за нашите очи,
вие, сили, над живота властващи,
над бездната на нашите деяния,
над робство и над нужда, бран и щастие,
над ужаса на войната и позора й,
над всичко, което душата не разбира,
пълна със страдание, аз моля:
път ми посочете към целта,
не давайте напразно да загина,
и печата на могъществото, който има
само величавият ни разум,
вие, благотворни сили на света,
в моя ум, колебаещ се и слаб,
в душата ми навеки въплътете.