МНОГО МИ Е ТЪМНО

Манучехр Аташи

превод: Георги Ангелов

Студено ли е в твоя дом?

Ще сложа малко слънце в плик
и ще ти го пратя.
А ти една мъничка звезда
сложи във дума
и я прати
във моето небе.

Много ми е тъмно.