ПАСТИР-АРАБИН ТЪРСИ КОЗЛЕ

Йехуда Амихай

превод: Георги Ангелов

ПАСТИР-АРАБИН ТЪРСИ КОЗЛЕ

Пастир-арабин търси козле в Сион,
а отсреща, в планината, аз търся
малкия си син.
Пастир-арабин и баща-евреин,
засега и двамата не сме напреднали.
Гласовете ни се срещат над
езерото на Султана,
което е в долината между нас.
И двамата не искаме да попадне
моят син или неговото козле
в страшната машина Хад Гадя.*
А после ги открихме в храстите
и гласовете ни се върнаха при нас,
и се смяха, и плакаха в нас.
Търсенето на козле или син
винаги е ставало начало
на нова вяра в тези планини.

————-

*Хад-Гадя - известна песен на арамейски език, пята от евреите при трапезни церемонии в първата и втората вечер на Пасха; дълго време е смятана за алегорично стихотворение, илюстриращо принципа на възмездието, провъзгласен в Изход, 21, 24-25 («око за око»). Бел. прев.


НЕ ЗНАМ ПОВТАРЯ ЛИ СЕ ИСТОРИЯТА

Не знам повтаря ли се историята,
но знам, че ти няма да се повториш.
Помня, че нашият град бе разделен
не само между евреи и араби,
но и между мен и теб,
когато бяхме там заедно.
От опасностите си създадохме лоно,
от смъртоносната война си построихме дом
като хората от крайния север,
които си строят топъл дом
от смъртоносния лед.
Градът ни се съедини,
но ние не бяхме там вече заедно.
Сега знам,
че историята не се повтаря,
така, както съм знаел винаги, че те няма.


ДУШАТА НА ЧОВЕКА

Душата на човека е създадена
като разписание на влакове -
точно и подробно разписание
на влакове, които повече
никога няма да тръгнат на път.