СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ИВАН ЕНЧЕВ

В народното читалище „Ахинора” в с. Яворово, Старозагорско, беше проведена творческа среща с писателя Иван Енчев. Тя беше посветена на светлия празник на св. София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов.

Председателката на читалището Пенка Иванова представи на присъстващите гостуващия автор като изявена творческа личност с богата литературна биография.

Иван Енчев направи дарение на читалищната библиотека. В него е включен внушителен комплект от авторски книги на писателя, сред които са най-новите му романи и стихосбирки.