ЛИТЕРАТУРНИ ЗАДЯВКИ

Венцислав Бойчев

СВОБОДНОТО СЛОВО

Какво е днеска словото?
Дали е то свободно? Да!
Но кажеш ли си словото,
дали ще си на свобода?


ЛЮБОВТА НА ЖЕНАТА

За нея пишат все поети,
ала словата са превзети.
Вирее тя къде ли не -
най-вече в мъжко портмоне.


ПРОЗРЕНИЕТО НА ПОЕТА

Когато музата е пас,
творецът също няма глас.
И ако музата разглезиш я,
негодна става за поезия.


ГРАДИВНА КРИТИКА

Подрязаха крилете на Пегаса,
че служели му само за украса.
Сега, макар че е Пегас,
и той е като всички нас.